הכשרות נוספות

• בודק בטחוני - 5 ימי הכשרה

• מאבטח מועדונים - 5.5 ימי הכשרה

• מלווה טיולים - 6 ימי הכשרה

• מנהל אבטחה בסיסי / בכיר

• מנהל אירוע מוסמך / בכיר

• סדרן לאירוע ספורט

Design by K9 © 2010 Copyright